แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดการเรียนรู้และสร้างเว็บไซต์โรงเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

By uthatip2012

ประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อนำผลการทดสอบนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เวลา 8.30 น ถึง 16.30 น ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6

ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://www.psaspk-ket1.com/onet/onet.htm

By uthatip2012

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

This slideshow requires JavaScript.

By uthatip2012

อบรมการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย

เมื่อวันที่ 2 – 4 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ ตำบลรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการอบการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย(WiFi Network)

By uthatip2012
C360_2014-06-30-09-54-48-029

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิมยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

 

By uthatip2012

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน ด้านการบูรณาการด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  วันที่ ๒๗ มิถุนายน – 1 กรกฏาคม  ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการเป็นเด็กดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก โรงเรียนบ้านลำพระ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนบ้านจอมบึง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

By uthatip2012

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวน 19 คนได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET จัดทำโครงการและรายละเอียดเอกสารพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม

By uthatip2012
IMG_9609

ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำพุ สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557   ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

บันทึกข้อมูลผลสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไดัทำการบันทึกข้อผลการสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ผู้บริหาร คณะครูที่เป็นตัวแทนในแต่ละเครือข่าย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกัน ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน ออนไลน์ ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

สอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไดัจัดการสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกำหนดให้ ศึกษานิเทศก์ ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โดยมี โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ สนามโรงเรียนวัดดอนตลุง มีโรงเรียนวัดดอนตลุง โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนวัดห้วยตะแคง โรงเรียนวัดโสดา สนามสอบโรงเรียนวัดเจติยาราม ประกอบด้วยโรงเรียนเจติยามราม โรงเรียนเขางูสันติธรรม โรงเรียนบ้านเขากรวด

By uthatip2012

การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านห้วยผาก

เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมรับฟังผลการรายงานผลด้วยวาจา…การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะครูทำงานงานอย่างทุ่มเท

By uthatip2012

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11 ..อนุบาลก้าวไกล มุ่งไปสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย..ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงทักษะทางวิืชาการ วิชาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตของนักเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี

ร่วมรับฟังผลการรายงานผลด้วยวาจา…การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะครูทำงานงานอย่างทุ่มเท แม้จะขาดผู้บริหาร ภาพกิจกรรม

By uthatip2012