การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements
By uthatip2012

ข้อสอบ O-NET

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
Download เอกสารข้อสอบภาษาไทย
Download เอกสารข้อสอบคณิตศาสตร์
Download เอกสารวิทยาศาตร์
Download เอกสารข้อสอบสังคมศึกษา
Download เอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download เอกสารข้อสอบภาษาไทย
Download เอกสารคณิตศาสตร์ ชุดที่1 ชุดที่2 ชุดที่3 ชุดที่4
Download เอกสารข้อสอบวิทยาศาตร์
Download เอกสารข้อสอบสังคมศึกษา
Download เอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษ

By uthatip2012
รูปภาพ

บุคลากร

By uthatip2012

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ประชุม แผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2559ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

By uthatip2012

Cambridge English Placement Test Metrics

การสอบ Cambridge English Placement Test Metrics ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม

By uthatip2012

ประชุมพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

ประชุมพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

By uthatip2012

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดการเรียนรู้และสร้างเว็บไซต์โรงเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

By uthatip2012

ประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อนำผลการทดสอบนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เวลา 8.30 น ถึง 16.30 น ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6

ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://www.psaspk-ket1.com/onet/onet.htm

By uthatip2012

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

This slideshow requires JavaScript.

By uthatip2012